Wina i rozwód. Kilka słów o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd wskazuje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd może odstąpić od orzekania o winie. Tak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa jednak nie wskazuje czym wina małżonka bądź małżonków się wyraża.

Dzisiejszy wpis będzie o tym jakie zachowania małżonka mogą przedkładać się na zawinienie rozpadu małżeństwa. Okazuje się bowiem, że wiele jest sytuacji, gdy zachowanie małżonka, które wydaje się ewidentnie wskazywać na przyczynę rozwodu, przez sąd nie jest traktowane jako zawinione.

czytaj dalej