Czy warto podważać opinię RODK-a?

Zdarza się, że opinia wydana przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, delikatnie to ująwszy, odbiega od rzeczywistości. Co wtedy robić? Nie warto oczywiście załamywać rąk. Opinia z RODK-a nie ma charakteru jedynej i najważniejszej, a osoby ją sporządzające często popełniają błędy. Co więcej, Sąd „swój rozum ma” i czasem podchodzi z dystansem do przedstawionych przez „specjalistów” wniosków. W praktyce kilkukrotnie udało mi się przekonać Sąd co do tego, że opinia w danej sprawie mija się z prawdą i wymaga rozważenia.


W sytuacji więc, gdy opinia, którą Państwo otrzymaliście wydaje się Wam nierzetelna macie przede wszystkim możliwość przedstawienia Sądowi, w wyznaczonym na to terminie, swoich uwag i wątpliwości co do jej treści. Powinniście wykazać przede wszystkim, gdzie opinia „niedomaga” oraz dlaczego fakty są inne niż opisane w treści opinii. Proszę mieć na uwadze, że osoby zatrudnione w RODK-ach, choć mają specjalistyczną wiedzę, nie są wstanie poznać Was i Waszych dzieci w ciągu kilku godzin. Wniosek z tego taki, że choć polemika z ich wiedzą może wydawać się trudna (niektórzy klienci wskazują na trudną do pokonania „siłę ich autorytetu” :), to jednak warto ją podejmować. Szczególnie wtedy, gdy negatywna dla Państwa opinia nijak się ma do prawdziwego stanu rzeczy i w sposób oczywisty krzywdzi Was i Wasze dzieci.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.