Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów.

Zgodnie z art. 5 ust. 3B ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Przepisem tym zajmował się Trybunał Konstytucyjny i dwa dni temu orzekł, iż zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest zgodne z Konstytucją.

czytaj dalej