luty2014

Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów.

Zgodnie z art. 5 ust. 3B ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Przepisem tym zajmował się Trybunał Konstytucyjny i dwa dni temu orzekł, iż zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest zgodne z Konstytucją.

czytaj dalej

Czy warto podważać opinię RODK-a?

Zdarza się, że opinia wydana przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, delikatnie to ująwszy, odbiega od rzeczywistości. Co wtedy robić? Nie warto oczywiście załamywać rąk. Opinia z RODK-a nie ma charakteru jedynej i najważniejszej, a osoby ją sporządzające często popełniają błędy. Co więcej, Sąd „swój rozum ma” i czasem podchodzi z dystansem do przedstawionych przez „specjalistów” wniosków. W praktyce kilkukrotnie udało mi się przekonać Sąd co do tego, że opinia w danej sprawie mija się z prawdą i wymaga rozważenia.

czytaj dalej