grudzień2014

Czy rodzice mogą być zwolnieni ze świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka?

Mogą, jednak tylko wtedy gdy dziecko posiada majątek, a dochody z niego wystarczają na jego całkowite utrzymanie i wychowanie. Obowiązek alimentacyjny ma bowiem na tyle stanowczy charakter, iż na rodzicach ciąży on nawet w wypadku gdy dziecko środki wychowania czy utrzymania otrzymuje od kogoś innego (np. dziadków czy rodziny zastępczej).

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

czytaj dalej

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o alimenty.

Pisząc pozew o alimenty musimy pamiętać o wskazaniu wartości przedmiotu sporu. Jest to kwota, którą dochodzimy od przeciwnika przed sądem.

Wartość przedmiotu sporu uzależniona jest od tego za jaki okres żądamy alimentów. Jeśli dochodzimy takowych na przyszłość, to zastosowanie znajdzie art. 22 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Co to oznacza?

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

czytaj dalej

Wina i rozwód. Kilka słów o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd wskazuje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd może odstąpić od orzekania o winie. Tak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa jednak nie wskazuje czym wina małżonka bądź małżonków się wyraża.

Dzisiejszy wpis będzie o tym jakie zachowania małżonka mogą przedkładać się na zawinienie rozpadu małżeństwa. Okazuje się bowiem, że wiele jest sytuacji, gdy zachowanie małżonka, które wydaje się ewidentnie wskazywać na przyczynę rozwodu, przez sąd nie jest traktowane jako zawinione.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

czytaj dalej