grudzień2014

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o alimenty.

Pisząc pozew o alimenty musimy pamiętać o wskazaniu wartości przedmiotu sporu. Jest to kwota, którą dochodzimy od przeciwnika przed sądem.

Wartość przedmiotu sporu uzależniona jest od tego za jaki okres żądamy alimentów. Jeśli dochodzimy takowych na przyszłość, to zastosowanie znajdzie art. 22 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Co to oznacza?

czytaj dalej

Wina i rozwód. Kilka słów o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd wskazuje, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd może odstąpić od orzekania o winie. Tak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa jednak nie wskazuje czym wina małżonka bądź małżonków się wyraża.

Dzisiejszy wpis będzie o tym jakie zachowania małżonka mogą przedkładać się na zawinienie rozpadu małżeństwa. Okazuje się bowiem, że wiele jest sytuacji, gdy zachowanie małżonka, które wydaje się ewidentnie wskazywać na przyczynę rozwodu, przez sąd nie jest traktowane jako zawinione.

czytaj dalej