Wytyczne rozwodowe

Wszystkim zainteresowanym tematyką rozwodu polecam uchwałę Sądu Najwyższego z 28 maja 1955 r. , sygn. akt: I CO 5/55, którą często określa się jako „wytyczne rozwodowe”.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.