Jak odzyskać zaległe alimenty?

Nie każda osoba zobowiązana do płacenia alimentów robi to chętnie. Co więcej, jestem przekonana że duża część czuje pewną niechęć do tego rodzaju świadczeń. Wiele jest osób, które nie widzi potrzeby respektowania wyroku sądu, mając wrażenie, że kolokwialnie mówiąc „im się upiecze”, sprawa przygaśnie. Liczba „opornych” dłużników jest zatrważająca.

Na szczęście coraz większa jest świadomość prawna społeczeństwa i raczej trudno lekceważyć prawomocne orzeczenia sądu.

Co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik alimentacyjny ociąga się z płaceniem alimentów?

Istnieją dwie możliwości.

Pierwsza-można wystąpić do pracodawcy zatrudniającego dłużnika alimentacyjnego. Wtedy ów pracodawca potrąca z wynagrodzenia swojego pracownika odpowiednią kwotę i przekazuje bezpośrednio na ręce osoby uprawnionej. Oczywiście należy wcześniej zwrócić się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem i wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności. Czynności powyższe przeprowadzane są bez udziału komornika. Jest więc taniej, bo odpadają koszty egzekucji komorniczej.
Nie zawsze jednak pracodawca będzie mógł dokonać odpowiedniego potrącenia z wynagrodzenia pracownika. O tym jednak napiszę w osobnym wpisie.

Druga możliwość, to wszczęcie egzekucji komorniczej. Wierzyciel powinien w tym celu udać się do komornika i złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, a w raz z nim przedłożyć prawomocne orzeczenie zaopatrzone w klauzule wykonalności. Wniosek powinien zawierać dane wierzyciela i dłużnika alimentacyjnego, w tym jego adres zamieszkania. O ile jest to możliwe powinniśmy jak najdokładniej „opisać” dłużnika, poprzez wskazanie jego miejsca zatrudnienia, majątku, rachunków bankowych. W tym wypadku każda informacja jest na wagę złota.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.