Jak ustalić adres dłużnika alimentacyjnego?

Składając wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów przez komornika należy wskazać adres dłużnika alimentacyjnego (osoby zobowiązanej do płacenia alimentów). Gdy znamy ten adres – nie ma żadnego problemu. Co jednak w sytuacji, gdy dłużnik się „ulatnia”, w raz z nim znikają należne nam alimenty…

Niezbędne jest ustalenie adresu dłużnika. Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności polecam metodę nieformalną. Trzeba popytać znajomych, odwiedzić pracodawcę. W wielu wypadkach, to wystarczy.

Jeśli jednak nasz dłużnik „wyparował” i słuch po nim zaginął, należy podjąć bardziej formalne działania.

Ale zanim do nich przejdziemy dwa słowa o tym czym w ogóle jest adres dłużnika.

Adres może dotyczyć zamieszkania danej osoby lub zameldowania.

Mówiąc o zamieszkaniu mam na myśli faktyczne przebywanie danej osoby. Kodeks cywilny posługuje się pojęciem miejsce zamieszkania – wskazując iż jest to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania może więc być po prostu Warszawa, Piaseczno, Kraków, Ostrów Mazowiecka itd. Oczywiście chodzi mi o jedno miejsce zamieszkania. Pomocniczo często mówi się o adresie zamieszkania (językoznawcy burzą się, że to określenie niepoprawne), bo to ułatwia precyzyjne określenie miejsca gdzie ktoś mieszka (obok miejscowości, wskazuje się ulicę, kod pocztowy). Z drugiej strony większość osób tak naprawdę nie odróżnia pojęć: adresu zamieszkania i adres zameldowania. A prawnie różnica ta ma ogromne znaczenie.

Adres zameldowania jest pojęciem o charakterze administracyjnym. Nie powinien być utożsamiany z miejscem zamieszkania. Na pewno jesteście Państwo świadomi jak to jest z tym zameldowaniem… W dowodzie osobistym, bo tam należy szukać adresu zameldowania bardzo często mamy inny adres, a w życiu… dawno już nas tam nikt nie widział.

To gdzie szukać dłużnika – tam gdzie jest zameldowany czy tam gdzie mieszka?

Najlepiej znać obydwa adresy, choć w mojej opinii „cenniejsza” jest informacja o jego faktycznym miejscu zamieszkania.
No i czasem jest też tak, że dłużnik po prostu mieszka tam gdzie jest zameldowany.

Jakie więc „formalne” działania możemy podjąć zakresie ustalenia adresu dłużnika alimentacyjnego?

W pierwszej kolejności można zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta, w którym dłużnik był poprzednio zameldowany. Jeśli zgłosił zmianę miejsca zameldowania, to informacja taka będzie uwidoczniona w ewidencji.

Zgłaszając się do urzędu należy mieć na uwadze, iż możemy zostać poproszeni o wykazanie podstawy żądania wskazania adresu- dokumentu potwierdzającego nasz interes prawny. W przypadku alimentów będzie to prawomocny wyrok sądu, zasądzający alimenty.

Druga możliwość to zwrócenie się do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. TA droga daje nam możliwość przeszukania bazy dotyczącej całego kraju.

W tym wypadku również należy wykazać swój interes prawny i przedłożyć dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Opłata za udostępnienie ww. danych wynosi 31 zł.

Tyle w kwestii zameldowania.

Co jeśli nie uda się namierzyć dłużnika?

Najlepiej po prostu zdać się na komornika. Komornik bowiem obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, na wniosek komornika Policja przeprowadza czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Co jeśli i ten sposób zawiedzie?

Na końcu drogi pozostaje pomoc państwa i Fundusz Alimentacyjny.
Ale o tym napiszę innym razem.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.